Θεωρούμε ότι επείγει το να μεταφρασθούν

το    < < < ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΑΓΓΕΛΜΑ > > >   και   < < < Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ > > >

στις άλλες γλώσσες αλλά και να κυκλοφορίσουν παντού σαν βιβλία.

 

Προς την κατεύθυνση αυτή

είμαστε ανοιχτοί σε προσφορές, συνεργασίες και προτάσεις.

 

 

Δεν είναι τυχαίο που βρεθήκατε στην ιστοσελίδα μας . . .
Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη